zdjęcie produktu
BE SPECIAL DECOR RETRO 14KG
124.87 zł
Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający między
innymi na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.
ZASTOSOWANIE
Nakładanie na tynki cementowe, cementowo – wapienne, płyty kartonowo – gipsowe (suche tynki).
KOLORYSTYKA
Dostępny w odcieniu bieli i kolorach wchodzących w system barwienia AVATINT wg karty kolorów TIKKURILA
INTERIOR COLOUR CARD. Kolory są maksymalnie zbliżone do wzornika, ostateczny odcień będzie zależał od
warunków i metody aplikacji, stosowanych narzędzi oraz uzyskanej faktury tynku.
Uwaga! Możliwość barwienia w mieszalniku jedynie opakowań 9L (14kg).
SPECYFIKACJA
Przygotowanie podłoża:
Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach
sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć
jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER , nawierzchniowo nałożyć tynk BE SPECIAL DECOR RETRO.
Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Usunąć łuszczące się
fragmenty starej farby. Całość podłoża zagruntować farbą OPTIVA PRIMER. Nawierzchniowo nałożyć tynk
BE SPECIAL DECOR RETRO.
Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić
z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej
OPTIVA PRIMER, nawierzchniowo nałożyć tynk BE SPECIAL DECOR RETRO

APLIKACJA
Metody:
Paca stalowa lub z tworzywa sztucznego.
Rozcieńczanie:
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 10%.
Warunki aplikacji:
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C,
wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Malowanie:
Nakładać szpachlą stalową lub plastikową, tworząc powłokę o grubości 1 – 2mm. Strukturę nadaje się podczas
nakładania tynku, tworząc żłobienia i przetarcia. W razie potrzeby tynk można rozcieńczyć wodą maks. do 10%.
Ostateczna faktura i wydajność uzależnione są od rodzaju użytego narzędzia, grubości zastosowanej powłoki i
techniki aplikacji. Do wykonania całej powierzchni lub części architektonicznej należy użyć produktu z jednej partii
produkcyjnej. W celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego, po upływie min. 24 godzin, na powierzchnię tynku należy nanieść pędzlem bejcę BE SPECIAL DECOR LASYR, BE SPECIAL DECOR SILVER lub BE SPECIAL DECOR GOLD
Całkowite wyschnięcie następuje po upływie 48 godzin. Całkowite utwardzenie po 28 dniach. Możliwe jest również
nakładanie tynków w różnych kolorach na tę samą powierzchnię, w celu uzyskania dodatkowego efektu
kolorystycznego.
Wydajność:
Do 2,5 kg/m2
Czas schnięcia:
W temperaturze + 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% tynk schnie około 48 godzin. Całkowite
utwardzenie po 28 dniach.
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć,
w celu usunięcia możliwie największej ilości tynku.

Art ID: 752
© Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WAR" Waldemar Rudowski
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.